ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Federal Bank Branches

Address and Phone Numbers of Federal Bank Branches in Thiruvananthapuram / Trivandrum District

The Federal Bank Ltd, Amboori Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Amboori
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001229
MICR Code :   695049803
Branch Code : 001229 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Amboori P.o.,,, Vellarada (via), 695 505, Kerala
Phone number :          0471-2245389

The Federal Bank Ltd, Attingal Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Attingal
City :    Attingal
IFSC Code :    FDRL0001401
MICR Code :   695049052
Branch Code : 001401 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Opp. K S R T C Bus Stand, Pb No. 5,, Attingal, 695 101, Kerala
Phone number :          0470-2627925(SM)

The Federal Bank Ltd, Chembur Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Chembur
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001325
MICR Code :   695049807
Branch Code : 001325 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Ottasekharamangalam P O, Chembur,, Chembur, 695 125, Kerala
Phone number :          0471-2255249(M)

The Federal Bank Ltd, Chirayinkeezhu, Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Chirayinkeezhu
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001066
MICR Code :   695049013
Branch Code : 001066 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         P B No 406, Medayil Towers,, Chirayinkeezhu, 695 304, Kerala
Phone number :          0470-2645692(SM)

The Federal Bank Ltd, Edava Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Edava
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001063
MICR Code :   695049253
Branch Code : 001063 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         P B No. 503, Ushus Building,, Edava, 695 311, Kerala
Phone number :          0470-2660431(M)

The Federal Bank Ltd, Kallikkad Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Kallikkad
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001298
MICR Code :   695049018
Branch Code : 001298 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Mylakkara. P.o.,,, Kallikkad, 695 572, Kerala
Phone number :          0471-2272433(M)

Bank :  The Federal Bank Ltd, Kanjiramkulam Branch
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Kanjiramkulam
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001214
MICR Code :   695049016
Branch Code : 001214 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         , Kanjiramkulam,, Kanjiramkulam, 695 524, Kerala
Phone number :          0471-2265523(M)

The Federal Bank Ltd, Karakonam Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Karakonam
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001101
MICR Code :   695049808
Branch Code : 001101 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Karakonam P O, Karakonam,, Kunnathukal, 695 504, Kerala
Phone number :          0471-2251721(M)

The Federal Bank Ltd, Kattakada Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Kattakada
City :            Kattakada
IFSC Code :    FDRL0001549
MICR Code :   695049017
Branch Code : 001549 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         College Road, Kattakada, Thiruvananthapuram,, 695 572, Kerala
Phone number :          0471-2293222

The Federal Bank Ltd, Kazhakuttam Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Kazhakuttam
City :    Kazhakuttam
IFSC Code :    FDRL0001617
MICR Code :   695049011
Branch Code : 001617 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Padmanabham Kazhakuttam Thiruvananthapuram 695582
Phone number :          0471-2417600, 2418600

The Federal Bank Ltd, Kilimanoor Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Kilimanoor
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001123
MICR Code :   695049021
Branch Code : 001123 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         S N V Buildings,Kilimanoor, 695 601, Kerala
Phone number :          0470-2672519 (SM)

The Federal Bank Ltd, Kizhuvilam Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Kizhuvilam
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001296
MICR Code :   695049027
Branch Code : 001296 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Kizhuvilam, Mudapuram,, Kizhuvilam, 695314, Kerala
Phone number :          0470-2640273(SM)

The Federal Bank Ltd, Manamboor Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Manamboor
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001093
MICR Code :   695049805
Branch Code : 001093 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Manamboor, Kavalayoor P O,, Kavalayoor, 695 144, Kerala
Phone number :          0470-2688036(SM

The Federal Bank Ltd, Muttada Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Muttada
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001305
MICR Code :   695049003
Branch Code : 001305 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Muttada, Thiruvananthapuram,, Muttada, 695 025, Kerala
Phone number :          0471-2541056(SM)

The Federal Bank Ltd, Nanthencode Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Nanthencode
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001317
MICR Code :   695049004
Branch Code : 001317 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Devaswom Board Jn, Nanthencode, Kowdiar .p. O, Thiruvanathapuram, Kerala
Phone number :          0471-2314802 (CM)

The Federal Bank Ltd, Nedumangadu Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Nedumangadu
City :    Nedumangad
IFSC Code :    FDRL0001072
MICR Code :   695049152
Branch Code : 001072 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         P B No. 2, P S H Memorial Shopping Complex, Kulavikonan, Nedumangad, 695 541, Kerala
Phone number :          0472-2803006 (SM)

The Federal Bank Ltd, Neyyatinkara Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Neyyatinkara
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001440
MICR Code :   695049202
Branch Code : 001440 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         , Swadesabhimani Complex, Bus Stand Junction, Neyyattinkara, 685 121, Kerala
Phone number :          0471-2225944(SM

The Federal Bank Ltd, Pappanamcode Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Pappanamcode
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001046
MICR Code :   695049009
Branch Code : 001046 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         T.c No.51 234 (1), Mustaffa Towers, Pappanamcode (p.o), Thiruvananthapuram, 695 018, Kerala
Phone number :          0471-2492779(SM)

The Federal Bank Ltd, Parassala Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Parassala
City :    Parassala
IFSC Code :    FDRL0001027
MICR Code :   695049302
Branch Code : 001027 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Parassala,, Thiruvananthapuram, Kerala, 695 502, Kerala
Phone number :          0471-2202031(SM)

The Federal Bank Ltd, Pongumoodu Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Pongumoodu
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001307
MICR Code :   695049006
Branch Code : 001307 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Medical College P O,,, Pongumoodu, 695 011, Kerala
Phone number :          0471-2442230(SM)

The Federal Bank Ltd, Pothencode Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Pothencode
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001439
MICR Code :   695049014
Branch Code : 001439 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Rebekka Shopping Complex, Pothencode, Thiruvananthapuram, 695 584, Kerala
Phone number :          0471-2717269(SM)

The Federal Bank Ltd, Thiruvananthapuram Cotton Hill Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Thiruvananthapuram Cotton Hill
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001429
MICR Code :   695049010
Branch Code : 001429 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         St. Josephs Press Building, Cotton Hill, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram, 695 014, Kerala
Phone number :          0471-2328165(M)

The Federal Bank Ltd, Thiruvananthapuram Palayam Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Thiruvananthapuram Palayam
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001021
MICR Code :   695049002
Branch Code : 001021 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         P B No. 5406, Palayam, Vikas Bhavan P O, Thiruvananthapuram, 695 033, Kerala
Phone number :          0471-2328263(AGM)

The Federal Bank Ltd, Thiruvananthapuram Pattom Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Thiruvananthapuram Pattom
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001374
MICR Code :   695049007
Branch Code : 001374 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Personal Banking Branch, Jeevanprakash, L I C Compound, Pattom, Thiruvananthapuram, 695 004, Kerala
Phone number :          0471-2542370(M)

The Federal Bank Ltd, Thiruvananthapuram Peroorkada Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Thiruvananthapuram Peroorkada
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001416
MICR Code :   695049008
Branch Code : 001416 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         1st Floor, Vasantham Towers, Peroorkada, Thiruvananthapuram, 695 005, Kerala
Phone number :          0471-2439933(SM)


The Federal Bank Ltd, Thiruvananthapuram Service Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Thiruvananthapuram Service
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0000507
MICR Code :   695049001
Branch Code : 000507 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Service Branch, Federal Towers (2nd Floor), M G Road, Thiruvananthapuram, 695 001, Kerala
Phone number :          0471-2328589(M)

The Federal Bank Ltd, Thiruvananthapuram Statue Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Thiruvananthapuram Statue
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001030
MICR Code :   695049005
Branch Code : 001030 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         P B No. 2, 1st Floor, Federal Towers, M G Road, Thiruvananthapuram, 695 001, Kerala
Phone number :          0471-2326833(AGM)

The Federal Bank Ltd, Vakkom Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Vakkom
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001249
MICR Code :   695049028
Branch Code : 001249 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         ,, Vakkom, Thiruvananthapuram, 695 308, Kerala
Phone number :          0470-2653655(M)

The Federal Bank Ltd, Varkala Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Varkala
City :    Varkala
IFSC Code :    FDRL0001129
MICR Code :   695049252
Branch Code : 001129 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         P B No. 1423, Perumkudy Shopping Complex, Temple Road, Varkala, 695 141, Kerala
Phone number :          0470-2602444(SM)

The Federal Bank Ltd, Vengode Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Vengode
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001311
MICR Code :   695049020
Branch Code : 001311 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Vengode, Vengode,, Kudavoor P O, 695 313, Kerala
Phone number :          0471-2429747(M)

The Federal Bank Ltd, Venjaramoodu Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Venjaramoodu
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001422
MICR Code :   695049015
Branch Code : 001422 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Pb No.5, Near Kseb Major Section Office, M.c.road, Venjaramoodu, Thiruvananthapuram, 695 607, Kerala
Phone number :          0472-2871566(SM)

The Federal Bank Ltd, Vizhinjam Branch
Bank :  The Federal Bank Ltd
State :  Kerala
District :           Trivandrum
Branch :          Vizhinjam
City :    Thiruvananthapuram
IFSC Code :    FDRL0001022
MICR Code :   695049012
Branch Code : 001022 (Last 6 Characters of the IFSC Code)
Address :         Vizhinjam, 695 521, Kerala
Phone number :          0471-2487823(M)