ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Pulimoodu Junction

Pulimoodu Junction

General Post Office


Sree Kallamman Devi Temple


Pulimoodu Junction  is located near Statue Junction in Thiruvananthapuram District of Kerala. This major busy commercial area situated between Staute Junction and Ayurveda College Junction on East Fort- Palayam road.. This place is about 300 m from Statue junction, about 1.2 km from  Palayam,about 500 m from Ayurveda College Junction, about 800m from Over Bridge Junction, about 1.3 km from Thampanoor, and abour 1.5 km from East Fort. The main landmarks are General Post Office (GPO), Sree Kallamman Devi Temple, District Lottery Office, T.V.K Smarakom, Office of the General Manager-BSNL Mobile Services-Kerala, Service Co-operative Bank, Govt. Employees Co-operative Society, Institute of People Education etc.The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Location of Pulimoodu Junction (Satellite view)

Thiruvananthapuram General Post Office

General Post Office (GPO) is situated on MG road near Secretariat at Pulimood in Thiruvananthapuram. It is about 7 km from the Trivandrum International Airport and 2 km from the Thiruvananthapuram Central Railway Station. All modern facilities, including speed post service, are available.

Chenthitta

Chenthitta is located near Thampanoor in Thiruvananthapuram District of Kerala. This busy commercial and residential area is located between Thampanoor and Killippalam on Thampanoor – Karamana Road.. Chenthitta is about 500 m from Thampanoor, about1 km from East Fort, about 400 m from Killippalam and about 1.5 km from Karamana.  Main landmarks are Chenthitta Devi Temple, Sree Karakandeswaran Siva Temple, Choorakkad Palayam Sree Maadan Thampuran Temple, Sree Eshakki Amma Thampuran Temple, Soil survey Organization-Aryasala (Department of Agriculture), SBT - Chenthitta Branch, Chalai Tamil Primary School etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Chenthitta (Satellite view)

Chenthitta Devi Temple

Chenthitta Devi Temple is a beautiful shrine situated at Chenthitta, behind the Thiruvananthapuram Central Railway Station, in Thiruvananthapuram, Kerala. It is between Thampanoor and Killipalam on the National Highway 47. The temple is dedicated to Goddess Kali. The temple has separate shrines dedicated to Lord Ganesh and Lord Shiva, Lord Muruga, Lord Ayyappa and Lord Krishna. Navratri festival celebrated here is a major draw attended by thousands of devotees from far and near. During the festival one of the Navratri deities, Goddess Munootinanka from Suchindram is brought to the Chenthitta Devi Temple in a grand procession. Trivandrum International Airport is the nearest airport. Thiruvananthapuram Central Bus Station is the nearest major bus station.

Thirupuram

Thirupuram is located  in Thiruvananthapuram District of Kerala. This quite residential area is located between Arumanoor and Olathanni on Poovar – Neyyattinkara road. Thirupuram is about 3 km from Arumanoor, about 5.2 km from Poovar and about 6.5 km from Neyyattinkara. This place is also very near to the Vizhinjam and Kovalam. The famous Thirupuram Siva Temple is situated here. The famous Sivarathri festival of Thirupuram Siva Temple is the most important.There is also a story behind the name Thirupuram. It is believed that this the place where lord Siva sits after the Thripura dahanam. Thus the village got the name Thripuram which later got changed to Thirupuram. Other landmarks are Thirupuram Nagar Kaavu, Thirupuram St.Xaviers Church etc.. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Neyyattinkara Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station

Nagaroor

Nagaroor is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This quite residential area is located between Vellamkolly and Chemmarathumukku Junction on Alamcode – Kilimanoor road. Nagaroor is about 3.6 km from Alamcode, about 2.2 km from Vanchiyoor Junction, about 2.6 km from.Chemmarathumukku, about 5.5 km from Kilimanoor and about 5.8 km from Karatte. State Highway 46 connects Kilimanoor on M C Road with Alamcode on National Highway 47, in Kerala. State Highway 46 starts at Kilimanoor junction and runs south-west through Koduvatanur, Nagaroor and Karavaram, before terminating at Alamcode. The highway has a total length of 10 km in the state. Main landmarks are Kunnankulangara Sree Krishna Temple , Sree Muthumriamman Temple, Raloorkavu Vana Durga Temple, Nagaroor Juma Masjid, Sree Sankara Vidya Peetom College, Nagaroor Telephone Exchange etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.


Sree Sankara Vidya Peetom College

Established in 1995, Sree Sankara Vidya Peetom College is situated on a beautiful location near the Raloorkavu Vana Durga Temple in Nagaroor, in Thiruvananthapuram District, Kerala. The college is situated on the Kilimanoor-Alamcode road, 5 km from Kilimanoor. The college is managed by Sree Sankara Trust, Valayanchirangara. Instruction in B.Sc Computer Science and B.Com (Computer Elective) are offered. Air-conditioned computer lab, electronics lab, and library are provided. Nearest airport: Trivandrum International Airport Nearest railway station: Kadakkavur Railway Station.

Attakulangara


Attakulangara Junction
Attakulangara is located near East Fort in Thiruvananthapuram District of Kerala. This place is  situated between East Fort and Manacaud on East Fort - Kovalam - Vizhinjam Road.  Main landmarks are Attakulangara Madan Kovil, Attakulangara Mosque, M.P Industrial Training Centre, State Bank of Saurashtra, Women's Prison, Fort Police Station, KSRTC Staff Training Centre etc. Attakulangara is about 500 m from East Fort and about 500 m from Manacaud Junction. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Maruthankuzhi / Maruthankuzhy

Maruthankuzhi / Maruthankuzhy is a residential area in Thiruvananthapuram, Kerala. It lies on the way from Sasthamangalam to Vattiyoorkavu. The place is around 2 km from Vellayambalam and 7 km from East Fort. Udiyannoor Devi Temple is situated here. Regular bus services connect Maruthankuzhi with Vattiyoorkavu and East Fort. Thiruvananthapuram Central Railway Station is around 8 km away. Trivandrum International Airport is around 15 km from here. 


Sree Udiyannoor Devi temple 
Sree Udiyannoor Devi temple
Sree Udiyannoor Devi temple is located at Maruthankuzhy in Thiruvananthapuram District of Kerala. This is one of the ancient temples in Kerala. This famous major temple of Udiyannoor Devi is situated on the banks of Killiyar at north eastern part of Thiruvananthapuram city. Eventhough the place is known as Udiyannoor, it is commonly called as ‘Maruthamkuzhi’. It is at a distance of 5 kms from Central Bus stand and Railway station and 13 kms from Trivandrum International Airport. The temple is about 1300 years old. The temple complex contains structures having architectural excellence. Within the sanctum sanctorum (Srikovil), which faces north, is the glorious idol of the supreme mother of the Universe resplendent with four arms and effulgent face depicting motherly affection. This idol is a combination of Shaiva and Vaishnava features and it is evident from the weapons in the four hands. Kalamezhuthu and Pattu, Kuruthi Tharpanam, Udyasthamana Pooja, Muzhukkappu, Mahaganapathi homom, Ada Vazhipadu, Mrutyunjaya homom, Kumkumabhishekam, Swayamvarachana, Sree Sooktham, Archana, Neeranjanam, Noorum Palum, Rahukala pooja, Aiswarya Pooja, Samooharchana, Nagar Pooja etc. are the important offerings of this famous temple. Maruthankuzhi is situated at a distance of 6 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.

Phone Number of  Sree Udiyannoor Devi temple: 0471-2362289

Sree Udiyanoor Devi Auditorium 

Sree Udiyanoor Devi Auditorium is situated at Maruthankuzhi in Thiruvananthapuram. The hall is a venue for marriages, cultural programs and public meetings. It has the capacity to seat as many as 950 people quite comfortably. Kathirmandapam decoration, vadya melam, kitchen vessels, electricity, water and cleaning are the added comforts. Maruthankuzhi is situated at a distance of 6 km from Thiruvananthapuram Central Railway Station.
  

St.Andrews

St.Andrews is located near Thumba in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is a beach side village.This residential area is  situated between Thumba and Puthenthope on Veli - Vettuthura Road.. Main landmarks are St.Andrews Church (Website of St.Andrews Church), St.Xavier's College, Jyothi Nilayam School, St.Andrews U.P School, SBT, Union Bank of India etc.The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kaniyapuram Railway Station is the nearest Railway Station. 

Amaravila

Amaravila is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Neyyattinkara and Udiyankulangara on Neyyattinkara - Parassala Road. The word Amaravila means land of immortals. It has Kerala's second big checkpost after Walavar. This village is situated at NH 47 on the way to Kanyakumari. Amaravila is located on the Kerala-Tamil Nadu border. It is around 3 km from Neyyattinkara. Main landmarks are Amaravila CSI Church, Thirunarayanapuram Maha Ganapathy Temple, Amaravila Juma Masjid etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Amaravila Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Amaravila Railway Station

Amaravila Railway Station

Amaravila Railway Station is on the Thiruvananthapuram-Kanyakumari rail route of the Southern Railways. The station is located about 9 km from Parassala.Parashshala Railway Station and Neyyattinkara Railway Station are the nearest main stations, 9 km and 3 km respectively. Thiruvananthapuram Central Railway Station is 21 km from Amaravila.Trivandrum International Airport is the nearest airport. 
  

Useful Phone Numbers


Police Helpline : 3943000
Secretariat Enquiry:  0471-2336576
Central Railway station : 0471-2323886, 2321622
KSRTC, Thampanoor: 0471-2323886
City Bus Station (East Fort): 0471-2463029
Airport: 0471-2501424
Snake Catcher (Vava Suresh): 9387974441
Fire Service:101, 0471-2333101
Water Supply: 0471-2328992
Electrical control room: 0471-2461331
Blood Bank: 0471-2524606
Eye Bank: 0471-2304046
Passport Office:0471-2470255
Trivandrum Corporation: 0471-2320821
24 Hours Tele Taxi: 60609090,
GPO, Trivandrum: 0471-2473071
Public Service Commission: 0471-2448188
Kerala University: 0471-2305994
Dog-Catching Service:  0471-2473832
Abhaya, Poojappura:  0471-2341556
AIDS Information & Counseling Service:  1097
Red Cross:  0471-2478106
SEWA (Self employed women’s association):  0471-2470167
Technopark, Kazhakuttom: 0471-2417222
UTI Mutual Fund Investment Centre:  9645202339
Zoo and Museum:  0471-2316275
THARANI (Life-line service): 98461  35003/  95624  35003

Thiruvananthapuram Corporation


Address and Phone numbers of Thiruvananthapuram Corporation

Thiruvananthapuram Corporation Office,
Museum Junction, Near Palayam
Vikas Bhavan P.O.
Thiruvananthapuram
Pin:695033
Phone: 0471 - 2320821, 2320894, 2320785, 2320113, 2320597, 232047

Fort Zonal Office
Fort Junction, Fort P.O,
Thiruvananthapuram.
Phone: 0471-2472937

Wards:  Sreevaraham, Manacaud, Fort, Chala, Ambalathara, Attukal, Kuriathi, Kalippankulam, Kamaleswaram, Kaladi, Poonthura, Puthenpalli, Manikyavilakom, Beemapalli, Beemapalli East, Muttathara, Valiyathura, Vallakkadavu

Attipra Zonal Office
Kulathoor, Moonnattumukku Junction,
Kulathoor P O,
Thiruvananthapuram
Phone : 0471-2418350

Wards: Pallithura, Kulathoor, Attipra, Poundkadavu
  
Ulloor Zonal Office
Pongummoodu Junction,
Ulloor P O,
Thiruvananthapuram
Phone : 0471-2447482

Wards: Cheruvaikal, Akkulam,  Edavakkod, Mannanthala, Nalanchira, Ulloor

Kadakampalli Zonal Office
Anayara Juncion,
Anayara P O,
Thiruvananthapuram
Phone : 0471-2552897

Wards: Anamukham, Karikkakom, Kadakampalli

Thiruvallam Zonal Office
School Junction, Thiruvallam P O,
Thiruvananthapuram
Phone : 0471-2382782

Wards: Thiruvallam, Punchakari, Poonkulam, Vellar

Nemom Zonal Office
Nemon, Thiruvananthapuram
Phone: 0471-2391703

Wards:  Estate, Pappanamcode, Nemom, Ponnumangalam, Melamcode

Vizhinjam Zonal Office
Vizhinjam, Thiruvananthapuram.
Phone:0471-2480226

Wards: Venganoor, Mulloor, Kottapuram, Vizhinjam, Harbar

Kazhakuttom Zonal Office,
Kazhakuttom, Thiruvananthapuram
Phone: 0471-2418252
Wards: Kazhakuttom, Chanthavila, Kaattayikonam

Sreekariam Zonal Office,
Chellamangalam,
Thiruvananthapuram
Phone:0471-2598392
Wards: Chellamangalam, Chempazhanthy, Powdikonam, Njandoorkonam, Sreekaryam

Kudappanakkunnu Zonal Office
Kudappanakkunnu P.O,
Thiruvananthapuram.
Phone: 0471-2733311

Wards: Kinavoor, Kudappanakunnu, Pathirappally, Chettivilakam
  
Vattiyoorkavu Zonal Office
Vattiyoorkavu,
Thiruvananthapuram.
Phone: 0471-2360134
Wards: Thuruthummoola, Nettayam, Kachani, Vazhottukonam, Kodunganoor

Address and Phone Numbers of Municipalities


Attingal Minicipality
Attingal P.O,
Thiruvananthapuram -695101
Phone: 0470-2622665.

Varkala Minicipality
Varkala.P.O,
Thiruvananthapuram-695141
Phone: 0470-2603115

Neyyattinkara Minicipality
Neyyattinkara.P.O,
Thiruvananthapuram-695121
Phone: 0471-2222242

Nedumangad Minicipality
Nedumangad P.O,
Thiruvananthapuram-695541.
Phone: 0472-2812380

Address and Phone Numbers of Panchayats


Parassala Block

Parassala Grama Panchayat
Parassala P.O.
Thiruvananthapuram - 695502
Office Phone: 0471-2202033

Karode Grama Panchayat
Karode P.O
Thiruvananthapuram-695506
Office Phone:0471-2215067

Kulathur Grama Panchayat
Uchakada P.O.
Thiruvananthapuram-695506
Office Phone:0471-2210089

Chenkal Grama Panchayat
Udiyankulangara, Amaravila P.O.
Thiruvananthapuram - 695122
Office Phone:0471-2232260

Thirupuram Grama Panchayat
Thirupuram P.O., Pazhayakada
Thiruvananthapuram- 695133
Office Phone:0471-2260738

Poovar Grama Panchayat
Poovar P.O.
Thiruvananthapuram - 695525
Office Phone:0471-2210032

Perumkadavila  Block

Vellarada Grama Panchayat
Panachamood P.O.
Thiruvananthapuram - 695505
Office Phone:0471-2242042

Kunnathukal Grama Panchayat
Karakkonam P.O.
Thiruvananthapuram - 695504
Office Phone:0471-2250235

Kollayil Grama Panchayat
Dhanuvachapuram P.O.
Neyyattinkara
Thiruvananthapuram- 695503
Office Phone:0471-2232383

Perumkadavila Grama Panchayat
Perumkadavila P.O.
Thiruvananthapuram - 695124
Office Phone:0471-2275258

Aryancode Grama Panchayat
Ottasekharamangalam P.O.
Thiruvananthapuram- 695125
Office Phone:0471-2255226

Ottasekharamangalam Grama Panchayat
Ottasekharamangalam P.O.
Thiruvananthapuram - 695125
Office Phone:0471-2255238

Kallikkad Grama Panchayat
Neyyardam P.O.
Thiruvananthapuram - 695572
Office Phone:0471-2272339

Amboori Grama Panchayat
Amboori P.O.
Thiruvananthapuram - 695505
Office Phone:0471-2245242

Athiyannoor  Block

Athiyannoor Grama Panchayat
Kamukinkode, Kodangavila P.O.
Thiruvananthapuram - 695123
Office Phone:0471-2222367

Kanjiramkulam Grama Panchayat
Kanjiramkulam P.O.
Thiruvananthapuram - 695 524
Office Phone:0471-2260031

Karumkulam Grama Panchayat
Puthiyathura P.O.
Thiruvananthapuram - 695526
Office Phone:0471-2210042

Kottukal Grama Panchayat
Kottukal P.O.
Thiruvananthapuram - 695501
Office Phone:0471-2268236

Vizhinjam Grama Panchayat
Vizhinjam P.O.
Thiruvananthapuram - 695521
Office Phone:0471-2480226

Venganoor Grama Panchayat
Venganoor P.O.
Thiruvananthapuram - 695523
Office Phone:0471-2480256

Nemom  Block

Maranalloor Grama Panchayat
Pongummoodu, Koovalassery P.O.
Thiruvananthapuram - 695512
Office Phone:0471-2298354

Balaramapuram Grama Panchayat
Balaramapuram P.O.
Thiruvananthapuram - 695501
Office Phone:0471-200342

Pallichal Grama Panchayat
Vedivechancoil P.O
Thiruvananthapuram - 695501
Office Phone:0471-2400368

Malayinkeezh Grama Panchayat
Malayinkeezh P.O.
Thiruvananthapuram- 695571
Office Phone:0471-2282021

Vilappil Grama Panchayat
Peyad P.O.
Thiruvananthapuram - 695573
Office Phone:0471-2289127

Vilavoorkal Grama Panchayat
Malayinkeezh P.O.
Thiruvananthapuram - 695 571
Office Phone :0471-2282055

Kalliyoor Grama Panchayat
Kalliyoor P.O.
Thiruvananthapuram - 695042
Office Phone :0471-2400258
 

Thiruvananthapuram  Rural Block

Vattiyoorkavu Grama Panchayat
Nettayam, Kachani P.O.
Thiruvananthapuram - 695013
Office Phone:0471-2360134

Kudappanakunnu Grama Panchayat
Peroorkada P.O.
Thiruvananthapuram - 695005
Office Phone:0471-2733311

Kazhakuttom Block

Sreekariyam Grama Panchayat
Sreekariyam P.O.
Thiruvananthapuram - 695017
Office Phone:0471-2598392

Pothencode Grama Panchayat
Pothencode P.O.
Thiruvananthapuram - 695584
Office Phone:0471-2419238

Mangalapuram Grama Panchayat
Thonnakkal P.O.
Thiruvananthapuram - 695333
Office Phone:0471-2420261

Andoorkonam Grama Panchayat
Kaniyapuram P.O.
Thiruvananthapuram - 695301
Office Phone:0471-2750251

Kadinamkulam Grama Panchayat
Chittattumukku P.O.
Thiruvananthapuram - 695588
Office Phone:0471-2750249

Kazhakoottam Grama Panchayat
Kazhakoottam P.O
Thiruvananthapuram - 695582
Office Phone:0471-2418252

Vellanad Block

Kattakkada Grama Panchayat
Kattakkada P.O.
Thiruvananthapuram - 695572
Office Phone:0471-2290337

Vellanad Grama Panchayat
Vellanad P.O.
Thiruvananthapuram - 695543
Office Phone :0472-2882034

Poovachal Grama Panchayat
Poovachal P.O.
Thiruvananthapuram - 695575
Office Phone:0472-2896338

Aryanad Grama Panchayat
Aryanad P.O.
Thiruvananthapuram - 695542
Office Phone:0472-2852029

Vithura Grama Panchayat
Vithura P.O., Nedumangad
Thiruvananthapuram - 695551
Office Phone:0472-2856221

Kuttichal Grama Panchayat
Kuttichal P.O.
Thiruvananthapuram - 695574
Office Phone:0472-2852024

Uzhamalakkal Grama Panchayat
Paruthikuzhy P.O., Nedumangad
Thiruvananthapuram - 695541
Office Phone:0472-2899026

Tholicode Grama Panchayat
Tholicode P.O., Nedumangad
Thiruvananthapuram - 695541
Office Phone :0472-2879374

Nedumangad  Block

Karakulam Grama Panchayat
Karakuam P.O.
Thiruvananthapuram - 695564
Office Phone:0471-2372046

Aruvikkara Grama Panchayat
Aruvikkara P.O.
Thiruvananthapuram - 695564
Office Phone:0472-2888225

Vembayam Grama Panchayat
Konchira P.O.
Thiruvananthapuram - 695615
Office Phone:0472-2832025

Anad Grama Panchayat
Anad P.O., Nedumangad
Thiruvananthapuram - 695544
Office Phone:0472-2802375

Panavoor Grama Panchayat
Panavoor P.O., Nedumangad
Thiruvananthapuram - 695568
Office Phone:0472-2865761
 

Vamanapuram Block

Vamanapuram Grama Panchayat
Vamanapuram P.O.
Thiruvananthapuram - 695606
Office Phone:0472-2835034

Manickal Grama Panchayat
Pirappancode P.O.
Thiruvananthapuram - 695607
Office Phone:0472-2582046

Nellanad Grama Panchayat
Venjaramoodu P.O.
Thiruvananthapuram - 695607
Office Phone:0472-2872031

Pullampara Grama Panchayat
Pullampara P.O., Venjaramood (Via)
Thiruvananthapuram - 695607
Office Phone:0472- 2829061

Nanniyode Grama Panchayat
Pacha P.O., Nedumangad
Thiruvananthapuram - 695562
Office Phone:0472-2840224

Peringammala Grama Panchayat
Peringanmala P.O., Nedumangad
Thiruvananthapuram - 695563
Office Phone:0472-2845532

Kallara Grama Panchayat
Kallara P.O.
Thiruvananthapuram - 695608
Office Phone:0472-2860240

Pangode Grama Panchayat
Pangode P.O.
Thiruvananthapuram - 695609
Office Phone:0472-2869241

Kilimanoor Block

Pulimath Grama Panchayat
Karette, Vamanapuram P.O.
Thiruvananthapuram - 695606
Office Phone:0470-2836252

Karavaram Grama Panchayat
Karavaram P.O.
Thiruvananthapuram - 695605
Office Phone:0470-2692042

Nagaroor Grama Panchayat
Nagaroor P.O.
Thiruvananthapuram - 695618
Office Phone:0470-2672242

Pazhayakunnummel Grama Panchayat
Kilimanoor P.O
Thiruvananthapuram - 695601
Office Phone:0470-2672335

Kilimanoor Grama Panchayat
Kilimanoor P.O.
Thiruvananthapuram - 695601
Office Phone:0470-2672222

Navaikulam Grama Panchayat
Navaikulam P.O.
Thiruvananthapuram - 695603
Office Phone:0470-2692022

Madavoor Grama Panchayat
Madavoor, Pallickal P.O.
Thiruvananthapuram - 695602
Office Phone:0470-2682022

Pallickal Grama Panchayat
Pallickal, Kilimanoor P.O.
Thiruvananthapuram - 695604
Office Phone:0470-2682049

Chirayinkeezh Block

Azhoor Grama Panchayat
Perunguzhy P.O.
Thiruvananthapuram - 695305
Office Phone:0470-2836252

Chirayinkeezh Grama Panchayat
Chirayinkeezh P.O.
Thiruvananthapuram - 695304
Office Phone:0470-2640334

Kadakkavoor Grama Panchayat
Kadakkavoor P.O.
Thiruvananthapuram - 695306
Office Phone:0470-2656632

Vakkom Grama Panchayat
Vakkom P.O.
Thiruvananthapuram - 695308
Office Phone:0470-2653637

Anjuthengu Grama Panchayat
Anjuthengu P.O.
Thiruvananthapuram - 695309
Office Phone:0470-2656652

Kizhuvilam Grama Panchayat
Mudapuram P.O.
Thiruvananthapuram - 695314
Office Phone:0470-2640342

Mudakkal Grama Panchayat
Mudakkal P.O.
Avanavanchery (Via)
Thiruvananthapuram - 695103
Office Phone:0470- 2639055
 

Varkala Block

Vettoor Grama Panchayat   
Mel Vettoor P.O.
Thiruvananthapuram - 695312
Office Phone:0470-2602380

Cherunniyoor Grama Panchayat
Cherunniyoor P.O.
Thiruvananthapuram - 695142
Office Phone:0470- 2602365

Edava Grama Panchayat
Edava P.O.
Thiruvananthapuram - 695311
Office Phone:0470-2660083

Ilakamon Grama Panchayat
Ayiroor P.O., Varkala
Thiruvananthapuram - 695310
Office Phone:0470-2667611

Chemmaruthy Grama Panchayat
Panayara P.O., Sreenivasapuram
Thiruvananthapuram - 695145
Office Phone:0470- 2602377

Manampore Grama Panchayat
Kavalayoor P.O.
Thiruvananthapuram - 695144
Office Phone:0470- 2689044
 
Ottoor Grama Panchayat
Ottoor, Manampore P.O.
Thiruvananthapuram - 695611
Office Phone:0470- 2689061


Block Panchayats

Athiyannur Block Development Office,
Athiyannur, Aralummoodu P.O
Pin: 695123
Phone: 0471 2462361

Chirayinkeezhu Block Development Office,
Mudapuram P.O
Pin:695601
Phone: 0470 2640219

Kazhakuttam Block Development Office,
Kazhakuttom,
Kazhakuttom  P.O,
Pin: 695582
Phone: 0471 2418258

Kilimanoor Block Development Office,
Kilimanoor
Kilimanoor   P.O,
Pin:695601
Phone: 0470 2672232

Nedumangad Block Development Office,
Nedumangad,
Venkavila,Pazhakudy P.O.
Pin-695561
Phone: 0472 2802307

Nemom Block Development Office,
Nemom
Malayinkeezh P.O,
Pin: 695571
Phone: 0471 2282025

Parassala Block Development Office,
Parassala
Parassala  P.O,
Pin:695 502
Phone: 0471 2202084

Perumkadavila Block Development Office,
Perumkadavila Perumkadavila P.O,
Pin-695124
0471 2275306

Thiruvananthapuram Rural Block Development Office, 
TVM Rural, Vattiyoorkavu P.O
Pin-695013
Phone: 0471 2360661

Vamanapuram Block Development Office,
Vamanapuram Venjaramoodu P.O,
Pin-695607
Phone: 0472 2872062

Varkala Block Development Office,
Varkala,
Cherunniyoor P.O,
Pin:695142
Phone: 0470 2602336

Vellanad Block Development Office,
Vellanad
Vellanad P.O,
Pin:695543
Phone: 0472 2882040