ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Ancode

Ancode is a small settlement in Thiruvananthapuram District. It lies near Keezharoor and is around 25 km north-east of Thiruvananthapuram.
The village is famous for the Ancode Pandavanpara. Keezharoor Sree Rajarajeswari Temple, famous temple dedicated to Goddess Durga, is situated nearby.
The nearest railway station is at Neyyattinkara. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Location of Ancode (Satellite view)

Ancode Pandavanpara

Ancode Pandavanpara is an important site noted for cave paintings and carvings. It is situated at Ancode near Neyyattinkara.
There about 37 carved motifs on both the internal and external walls, including the carvings of human and animal figures as well as some abstract shapes. It is assumed to be of the late Neolithic period.

Chackai / Chakkai / Chakka

Chackai is a bustling residential area situated between Pettah and Shanghumughom, in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is around a kilometer south-west of Pettah and 8 km from East Fort. Sri Chamundi Temple, a 500-year-old shrine, at Karikkakam is a nearby attraction.
The place is along the road from the city center to Trivandrum International Airport. Pettah Railway Station is the closest railhead.

Online Train time in Pettah Railway Station
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Chackai (Satellite view)