ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Aniyoor

Aniyoor is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is near Chempazhanthy and is around 10 km from Sreekaryam.
Aniyoor Durga Devi Temple, dedicated to Goddess Durga, is located here. Shri Narayana Guru is said to have met Brahmasree Chattambi Swamikal here.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aniyoor (Satellite view)

Aniyoor Durga Devi Temple

Durga Devi Temple is a fascinating spot situated at Aniyoor in Chempazhanthy, the birth place of Shri Narayana Guru, at Thiruvananthapuram. The temple is dedicated to goddess Durga, an incarnation of goddess Shakti. This holy spot is where Shri Narayana Guru, the saint and social reformer of Kerala and Brahmasree Chattambi Swamikal met each other.
This temple complex has sub shrines of Lord Ganesh, Nagaraj and Mantramurti. The rajagopuram and figures built in rainbow colors are fascinating. An annual festival is celebrated at the temple.
Sree Narayana College in Chempazhanthy is situated nearby.
Chempazhanthy is about 10 km from Sreekaryam junction on NH 47 Kollam-Thiruvananthapuram route. Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station are the nearest access points.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Aniyoor Durga Devi Temple (Satellite view)

Anchuthengu / Anjuthengu / AnjengoAnchuthengu, formerly known as Anjengo, is a coastal town near Kadakkavoor in Thiruvananthapuram District of Kerala. This old Portuguese settlement lies between Kollam and Thiruvananthapuram. Literally the word ‘Anjuthengu’ means 'five coconut palms.’ The whole land is cultivated with coconut trees. The place possesses great archeological and historical importance. In 17th century, the English East India Company selected Anjengo to set up their first trade settlement in Kerala. Queen of Attingal granted the place to the British for trading. They established a factory and a fort here with the permission of the queen. Many ancient churches, an old lighthouse, a 100 year old convent and school, tombs of Dutch and British and the Anjengo Fort are major points of interest here. The churches are built in accordance with the principles of the Portuguese architectural style. The fort played an important role in the war of Mysore in 18th century. Anjuthengu has a beautiful and clean beach. Fishing boats lazily parked on the hot sand and nets drying in the sun are worth seeing. Kaikara village, the birth place of the famous Malayalam poet Kumaran Asan, is located nearby. Kadakkavoor Railway Station, Kadakkavur Sub Treasury, Syndicate Bank-Kadakkavoor branch, State Bank of Travencore-Kadakkavur Branch, The South Indian Bank Ltd.-Kadakkavoor Branch, Kadakkavur Telephone Exchange, Kadakkavur Sub Registrar Office, Kadakavoor K.S.E.B Office, Kadakkavur Margin Free Market are within 1.5 km radius of Anchuthengu. Regular Buses are available for Kadakkavoor, Attingal, Varkala, Chirayinkeezhu and Venjaramoodu. Anchuthengu is about 36 km north of Thiruvananthapuram and 10 km north-west of Attingal. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.

Kadakkavur Railway Station - Train time today
Location of Anchuthengu / Anjengo Junction (Satellite view)

Anchuthengu Fort
Anchuthengu Fort is a 16th century building located at Anchuthengu near Kadakkavoor in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is about 10 km from Varkala.
Built by the English East India Company, the fort is preserved as a historical monument. The historic significance tagged to Anjengo comes through foreign powers like the Portuguese, the Dutch and finally the English East India Company. In the year 1684, the English East India Company chose Anjengo to establish their first trade settlement in Kerala. Following the English East India Company's presence, the place came to be known as Anjengo, meaning five coconut trees. According to local folk, the name Anjengo owes its genesis to a small area of land with five coconut trees, which was given on lease to the English East India Company by the then Queen of Attingal for trade purposes.
At Anjengo, one can find the remnants of the old English Fort, which was targeted several times by other foreign powers, who were at that time fighting each other to get a firm footing in Kerala. The Fort is now under the protection of National Heritage Monuments. There is also a cemetery inside the fort, which most probably would be having the remains of the occupants of the fort, and the oldest among the burial sites dates to 1704.
Anjuthengu is about 40 km north of Thiruvananthapuram. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.


Kadakkavur Railway Station - Train time today

Sree Njaaneswara Temple (Anjuthengu Puthennada), Anchuthengu
Sree Njaaneswara Temple (Anjuthengu Puthennada) is situated in Anchuthengu / Anjengo near Kadakkavoor of Thiruvananthapuram District in Kerala. Another specialty of this temple that it is situated in between sea and lake. Gurudhevan consecrated Njaneswara here in 1915 march. The idle was so heavier that ten persons needed to lift. In earlier times the temple was controlled by Puthanveedu family. Now it is controlled by a committee elected from that region.The The nearest Airport is Trivandrum international Airport and Kadakkavoor Railway Station is the nearest Railway Station.

Kadakkavur Railway Station - Train time today
Location of Sree Njaaneswara Temple (Anjuthengu Puthennada) - Satellite viewAnchuthengu Parish St.Peter's Forane Church


Anchuthengu Parish St.Peter's Forane Church is situated in Anjuthengu near Kadakkavoor of Thiruvananthapuram District in Kerala.
The St. Peter’s Church stands as the most colourful feather on the beautiful strip of land of Anchuthengu village. It was the 15th century Portuguese Missionaries who landed at the sea shore who began the active building of this lively Christian Community here. By the beginning of the 16th century, the first church was built.
The Portuguese and the Dutch established Anchuthengu as their business capital for Pepper exports to Europe. In 1684, with the permission of the Queen of Attingal, East India Company began to build their business establishments in Anchuthengu. The Anchuthengu Fort was completed in 1695. Poothura and Kayikara form its boundaries at the south and the west respectively. The Anchuthengu Lake and the Arabian Sea form the boundaries at the east and the west respectively. It covers a geographical area of 311.22 acres.
Anchuthengu was known as Anchingal but the pronounciation of the British changed it as Anjengo which the locals now call as Anchuthengu! There is also a history that says that there were five support stones for head-loads (Anchu thangu) for head-load workers as it was a commercial hub in the past.
The St. Joseph’s School run by the parish was built in 1893 by the Portuguese Missionaries. There are two substations in the parish such as Carmala Matha Church, Chembavu and St. Mary’s Church, Puthennada. There are many institutes in the parish territory such as Sacred Heart convent, St. Mary’s Convent, Sacred Heart Malayalam and English medium schools, Anchuthengu Panchayath Office, Post Office, many Fisheries Offices, and many other NGOs. There are more than 2500 families divided into 11 wards and subdivided into 68 BCC units to facilitate effective and active participation of everyone in the acitivities of the parish as one united family! St. Peter the Patron of Anchuthengu parish is an inspiration and blessing to everyone.
The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.

Kadakkavur Railway Station - Train time today

Holy Sprit Church (Mampally), Anchuthengu

Holy Sprit Church (Mampally) is situated in Anchuthengu near Kadakkavur of
Thiruvananthapuram District in Kerala. It is one of the ancient Churches in India. This famous historian ‘sho hammer’ pointed out that in AD 1568 St. Francis Xavier Constructed Church in Mampally which was dedicated to the Holy Spirit. The Parish priest Rev. Fr. E Wilfred put forward the idea of constructing a new church which was completed and inaugugurated on 13th August 1995. The nearest Airport is Trivandrum international Airport and Kadakkavoor Railway Station is the nearest Railway Station.


Anchuthengu Juma Masjid

Anchuthengu Juma Masjid is situated in Anchuthengu near Kadakkavoor of Thiruvananthapuram District in Kerala. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.

Aralumoodu

Aralumoodu is a small hamlet in Thiruvananthapuram District of Kerala. This village is situated on Thiruvananthapuram-Nagercoil route and is about 5 km south of Balaramapuram. The only manufacturer of petrol and diesel three wheelers (autoriksha) in Kerala, Kerala Automobiles Ltd, is situated here. CSI Church, Shree Durga Temple, Neyyattinkara Diocese Bishop’s House are some of the landmarks of this place.

Online Train time in Balaramapurarm Railway Station

Aratukuzhi

Aratukuzhi is a small village on State Highway 3 in Thiruvananthapuram District, Kerala. It lies about 4 km north of Kadukkara and about 24 km north-west of Nagercoil. Aratukuzhi is 42 km from Thiruvananthapuram. There are a number of beautiful temples and churches in the village. Rubber plantations and agricultural farms make this place quite scenic. Chittar Dam (5 km), Thriparappu Waterfalls (12 km) and Vaikundam Estate (8 km) are the major tourist spots nearby. Buses from Kadukkara and Amboori run through Aratukuzhi. Nearest airport is at Thiruvananthapuram.