ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Kaithamukku


Kaithamukku is a bustling residential area situated on the way from Vanchiyoor to Pettah in Thiruvananthapuram. It lies around 2 km from Pettah and East Fort. Thiruvananthapuram Passport Office located here is a major landmark. Sreekanteswaram Temple, a highly revered shrine dedicated to Lord Shiva, is at Sreekanteswaram, near Kaithamukku. District Court, Vanchiyoor is within a short distance from here. Kaithamukku is easily accessible from East Fort and Statue Junction. Thiruvananthapuram Central Railway Station serves this area. Trivandrum International Airport is 7 km away.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Location of Kaithamukku (Satellite view)

Ookkodu

Ookkodu is a small village in Thiruvananthapuram District, Kerala. It lies around 5 km from Nemom and 12 km from East Fort.
Cherupalamannam Shiva Temple, a highly revered shrine dedicated to Lord Shiva, is situated here. Vellayani Temple, Nemom Ganapathi Temple, Nemom Sree Mahadeva Temple, Sree Krishna Swami Temple and Jama Masjid are within 5 km radius.
Daksha Seth Dance Company, a center for Indian performing arts, is situated here.
Regular bus services connect Ookkode with East Fort and Pappanamcode. Thiruvananthapuram Central Bus Station and Thiruvananthapuram Central Railway Station are around 12 km away from the village. Trivandrum International Airport (20 km) serves this area.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Nemom

Nemom, situated at the edge of the Thiruvananthapuram Corporation limits, is a thickly populated region, 7 km east of Thiruvananthapuram Central Railway Station, in Kerala. Situated on the National Highway 47, this small settlement lies between Pappanamcode and Pravachambalam. With the vast expanses of green vegetation, beautiful ponds and canals, the place is noted for its calm and serene atmosphere.
Major point of attraction here is the ancient Sree Mahadeva Temple and Ganapathi Temple. Merry Land Studio, the second film studio in Kerala, situated here is a major draw. Vellayani, a picturesque village, is just 2 km from here. Other tourist places in and around Nemom include, Jama Masjid, Vellayani Devi Temple, Sree Krishna Swami Temple (2 km), Vellayani Lake and Daksha Sheth Dance Company (6 km) and Karakkamandapam Shri Shiva Temple.
Victory Boys High School, Victory Girls High School and Homeo College are some of the educational institutions in Nemom. Santhivila Hospital in Nemom is a government owned hospital, which provides its services to more than 6 villages in the vicinity.
Nemom is about 15 km from the Trivandrum International Airport. Nemom Railway Station is on the Thiruvananthapuram-Kanyakumari line. Thiruvananthapuram Central Railway Station is the major railhead nearby. The place can be reached easily from Thiruvananthapuram Central Bus Station (7 km).

Online Train time in Nemom Railway Station
Location of Nemom (Satellite view)

Nemom Ganapathi Temple

Nemom Ganapathi Temple is a highly revered shrine located 7 km from Thiruvananthapuram, in Kerala. This ancient temple is dedicated to Lord Ganesh - the preserver of knowledge and wisdom, and the remover of obstacles. Lord Ayyappa, Nagaraja and Devi are also worshipped here.
Breaking of coconut is the main nivedyam (offering) at the temple. Vinayaka Chaturthi, celebrated here amidst much pomp and splendor, is a major draw.
Nemom Sree Mahadev Temple is at a walking distance from the temple.

Online Train time in Nemom Railway Station

Nemom Sree Mahadev Temple

Nemom Sree Mahadev Temple is a highly revered shrine located 7 km from Thiruvananthapuram, in Kerala. This ancient temple, dedicated to Lord Shiva, is one of the few Thali temples in Kerala. Lord Ganesh, Lord Ayyappa and Nagaraja are also worshipped here. Large number of people visit the temple daily with ardent devotion.
Shivratri, celebrated here amidst much pomp and splendor, attracts a large number of people from far and near. Vinayaka Chaturthi is another major draw.
Nemom Ganapathi Temple, located nearby, is worth visiting.

Nemem Railway Station

Nemem Railway Station (also spelt Nemom Railway Station) is on the Thiruvananthapuram-Kanyakumari route. The station is served by the Southern Railways. It is the second railway station on the way to Kanyakumari from Thiruvananthapuram. National Highway 47 passes by the station.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is 8 km from here. Balaramapuram Railway Station is 6 km away. Pappanamcode Bus Station is the nearest main bus station.
Nemom Ganapathi Temple and Nemom Sree Mahadeva Temple are located nearby.
Trivandrum International Airport is the nearest airport.
Station Code: NEM

Online Train time in Nemom Railway Station

Kattakada

Kattakada is a town in Thiruvananthapuram District of Kerala. It lies on the Thiruvananthapuram-Neyyar Dam route, around 20 km north-east of Thiruvananthapuram.
The place has many ancient churches and temples. Christian College is a famous educational institution in the town. Neyyar Dam and Sivananda Yoga Vedanta Dhanwantari Ashram are neighboring places of tourist interest.
Kattakada Bus Station, the local bus station, helps in the accessibility. Thiruvananthapuram Central Railway Station and Trivandrum International Airport serve the town.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Location of Kattakada (Satellite view)


Christian College, KattakadaChristian College, Kattakada was established in 1965. The college is managed by the society for Higher Education of the SIUC community of the Church of South India registered under the Travancore-Cochin Literary, Scientific and Charitable Societies Registration Act XII of 1955 (S.No. 143 of 1977)
Affiliated to the University of Kerala and recognised by the University Grants Commission, the college is locatedin a sprawling area of  acres of rustic land in the Poovachal Panchayat area under Nedumangad taluk, 20km east of Thiruvananthapuram city, Kerala State, South India.  Ours is a first grade post-graduate college offering Degree courses in Chemistry, Physics, Statistics, Mathematics, Botany, History, Economics, Commerce & Computer Application, and Post Graduate courses in Botany, Physics & Chemistry.  We also have Zoology, Political Science, English Hindi, Malayalam and Physical Education departments.
The building complex consists of science block, arts block, administrative block, library block, information center, canteen, seminar hall and a spacious auditorium.

Location of Kattakada Christian College (Satellite view) 

Kattakada Bus Station

Kattakada Bus Station is located in the center of Kattakada town. Regular services are available to Thiruvananthapuram, Neyyar Dam, Balaramapuram, Neyyattinkara, Vizhinjam, Nedumangad, Vellarada and Vithura. The station runs super fast buses to Attingal, Kottayam, Kollam and Ernakulam.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest major railway station and Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Online Train time in Neyyattinkara Railway Station
Location of Kattakada bus station (Satellite view)

Edathara

Edathara is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. It lies near Kattakkada and is around 15 km from Thiruvananthapuram.
Shri Bhadrakali Temple, dedicated to Goddess Durga, is situated here.
Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest major railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

Shri Bhadrakali Temple, Edathara

Shri Bhadrakali Temple is a divine spot, located near Kattakada, at Edathara, in Thiruvananthapuram District of Kerala. This beautiful shrine is the abode of Bhadrakali, an incarnation of goddess Durga.
Subsidiary shrines are earmarked for the deities of Lord Ganesh, Nagaraja and Mantramoorti. All the sub shrines within the temple are conspicuous for their beauty and grace. The main offerings are pushpanjali and Maha Ganapathy Homa.
Many devotees visit this holy place and pay homage to the deity. The Dikkubali Festival which is celebrated once in three years and the annual Kaliyootu are the major festivals organized at the temple.
Trivandrum International Airport (36 km) and Thiruvananthapuram Central Railway Station (29 km) are the nearest airport and railway station.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station

KilimanoorKilimanoor is a historic place located about 40 km from Thiruvananthapuram. It is the birth place of the world famous painter Raja Ravi Varma. Main attraction of this place is the Kilimanoor Palace with numerous buildings and temples.
Accommodation facilities are available for the tourists. Hotel Shilpa Gardens is one of the good hotels available.
Kilimanoor is located en route to various tourist locations in Thiruvananthapuram District. Nearby attractions are Sivagiri Mutt, Varkala Beach, Palode, and Ponmudi Hill station.
Trivandrum International Airport is the nearest airport. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station (16 km) is the nearest Railway Station.

Online Train time in Kadakkavur Railway Station
Online Train time in Varkala Sivagiri Railway Station
Location of Kilimanoor (Satellite view)

Kilimanoor Palace
Kilimanoor Palace is located 50 km away from Thiruvananthapuram. A branch of the royal family, related to the Travancore Royal House, lives here. Famous artist, Raja Ravi Varma was born in this palace. Swathi Thirunal visited this palace as a child. The complex comprises big and medium sized buildings, temples, sacred groves and two huge ponds. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station (16 km) is the nearest Railway Station

Online Train time in Kadakkavur Railway Station

Raja Ravi Varma

 
Raja Ravi Varma was born in Kilimanoor Palace as the son of Umamba Thampuratti and Neelakandan Bhattathiripad, in 1848. At the age of seven, he started drawing on the palace walls using charcoal. His uncle Raja Raja Varma noticed the talent of the child and gave him the preliminary lessons in painting. At the age of 14, Ayilyam Thirunal Maharaja took him to Travancore Palace and taught him water painting under the guidance of the palace painter Rama Swamy Naidu. Three years later Theodor Jenson, a British painter, taught him oil painting. Raja Ravi Varma's paintings are mostly based on Hindu epics, myths and mythological characters. In 1873, he won the First Prize at the Madras Painting Exhibition and also won acclaim at Vienna Exhibition. Raja Ravi Varma also spent considerable time at the court of Maharaja Sayaji Rao Gaekwad of Baroda State (modern Vadodara) in Gujarat. A number of his works are displayed at the National Gallery of Modern Art, Sree Chitra Art Gallery and Maharaja Fatehsingh Rao Gaekwad Museum.

Painting of Raja Ravi Varma

Kilimanoor Bus Station


 Situated in the heart of Kilimanoor town, Kilimanoor Bus Station is on the Main Central Road (State Highway 1.) It is operated by the Kerala State Road Transport Corporation. The station offers short distance services to places such as Attingal, Kallara, Kadakkavur, Palode, Kadakkal, Ayoor, Chadayamangalam and Madathara. Fast passenger and ordinary buses are also available to Thiruvananthapuram and Kollam. Long distance services are operated to Guruvayoor and Ernakulam.
Trivandrum International Airport is about 45 km from Kilimanoor.
Kilimanoor Palace is the prime attraction in Kilimanoor. Hotel Shilpa Gardens provides accommodation facilities near the bus station.  The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station (16 km) is the nearest Railway Station

Online Train time in Kadakkavur Railway Station
Location of Kilimanoor Bus Station (Satellite view)